Tine meirerier Vest

  1. Tine meierier Vest
  2. Tine meierier Vest
  3. Tine meierier Vest
  4. Tine meierier Vest
  5. Tine meierier Vest
  1. Tine meierier Vest
  2. Tine meierier Vest
  3. Tine meierier Vest
  4. Tine meierier Vest
  5. Tine meierier Vest

Tine sparte millioner årlig

Behov for økt utnyttelse av lastekapasiteten på bilene og reduksjon av svinn, medførte at TINE Meieriet Vest søkte Pall-Pack for hjelp. Resultatet taler for seg selv; en helt nyutviklet pallestropper ga redusert svinn og besparelser i millionklassen.

Video

Case Story i PDF-format

Referansens hjemmeside

Levert produkt: Pall-Pack strekkfilmmaskin