Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Servicepakker for maskiner og utstyr

Vi har utarbeidet servicepakker for de mest vanlige serviceoppdragene, til faste priser. Det gir fordeler i form av forutsigbare oppdrag og kostnader.

Enkelt og forutsigbart

Servicepakker inneholder faste priser på slitasjedeler og skifte av disse, slik at det tekniske vedlikeholdet blir mest mulig forutsigbart. Våre egenproduserte maskiner, som den automatiske strekkfilmmaskinen PallPack 8000, har hatt servicepakker tilgjengelig i mange år. Det har gitt trygghet for kundene, og vi har eksempler på PallPack 8000-maskiner som har gått i full produksjon i mer enn 20 år, uten driftsproblemer av betydning. Servicepakker er tilgjengelig for mange av maskinene vi tilbyr.

Valget av teknologi er også et valg om fremtidig drift og vedlikehold, og dette gjelder like gjerne for små maskiner som for større produksjonslinjer. Velger du teknologi og servicepakker fra ITO PallPack, drar du nytte av erfaringen vi har opparbeidet gjennom mange tiår.