Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Personvern

Personvernerklæring fra ITO PallPack AS

1  Innledning

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Eksempelvis navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om seminarer og andre arrangementer du har deltatt på i regi av ITO PallPack AS.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. ITO PallPack AS er ansvarlig for informasjonen og vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

2  Hvilke personopplysninger vi har om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hva slags kundeforhold du har til oss, hvordan du bruker våre tjenester og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du bestiller varer, melder deg på webinarer, etterspør produktinformasjon, eksempelvis navn, adresse, stillingsfunksjon, arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du bestiller produkter eller tjenester fra oss, som hvilke produkter og tjenester bedriften har kjøpt.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med service- eller salgsavdeling, supportsenter, eksempelvis e-postutveksling.
 • Opplysninger om bruk på nettsider og sosiale medier: Informasjon vi får når du besøker nettsidene våre, leser og klikker på lenker på våre nyhetsbrev og digital markedsføring i sosiale medier, eksempelvis hva slags enhet du benytter (f.eks. mobiltelefon eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som bransjetilhørighet, produktpreferanser og geografisk beliggenhet, med mindre du har motsatt deg dette.

3  Hva vi bruker personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilpasse nettsider: Vi bruker opplysninger for å tilpasse våre nettsider til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.
 2. Gjennomføre bestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre leveransene til deg, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 3. Oppdatere kunderegisteret: Vi bruker opplysninger for å oppdatere bedriftsinformasjonen vi har i vårt kunderegister, blant annet ved å lagre kjøpshistorikk, kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere kundeforholdet.
 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg informasjon om eksempelvis våre produkter og kundearrangementer. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle våre forpliktelser som leverandør til deg og bedriften du arbeider i.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som markedsføringsbyråer og IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for blant annet markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis bedriften du arbeider i har et kundeforhold med oss, sletter vi opplysningene når kundeforholdet avsluttes er fortsatt sin data lagret i vårt CRM system.
 • Kjøpsinformasjon: Hvis bedriften du arbeider i har et kundeforhold med oss, lagrer vi kjøpshistorikken så lenge den er relevant for kundeforholdet. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder. med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
 • Profileringsopplysninger: Hvis bedriften du arbeider i har et kundeforhold til oss, sletter vi opplysningene når kundeforholdet har vært inaktivt i over [xx] måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis dette er ønskelig fra deg.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i et maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene våre.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Christian Hagen

Telefonnummer: 23 30 26 00

E-postadresse: ch@ito.no

Adresse: ITO PallPack AS, Konowsgate 5, 0192 Oslo