Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Preventivt vedlikehold

Ulikt utstyr krever ulike intervaller, avhengig av teknologi og oppgavene utstyret utfører. ITO PallPack er sertifisert servicepartner av ledende produsenter, og vi legger opp serviceplaner som sikrer driftstid og lønnsomhet gjennom utstyrets levetid.

Konstruksjon, installasjon, igangkjøring, service, vedlikehold, reservedeler. Investerer du i en PallPack 8000, får du alt på ett sted, fra samme produsent og leverandør.

Vedlikehold tilpasset kunden

Preventivt vedlikehold kan utføres som en kombinasjon av remote service (over linje) og ved fysisk servicebesøk. Oppdragene utføres av ITO PallPacks autoriserte serviceteknikere eller kvalifisert personell fra våre produsenter, og vi sørger for at alle slitasjedeler og verktøy er tilgjengelig. For kunder som har ulike maskiner og utstyr fra ITO PallPack, kan vi samkjøre vedlikeholdet slik at flere oppdrag kan utføres ved samme driftsavbrudd. Vi finner gjerne det tidspunktet som passer best for kundens produksjon, slik at avbruddet får minst mulig konsekvenser.

Dagens tekniske løsninger har avanserte telleverk og rapporteringsmuligheter. Sørger du for at løsningene vedlikeholdes preventivt, sørger du også for at bedriften får best mulig lønnsomhet for investeringene.

Service på stroppemaskin fra Mosca. (Foto: Mosca)