Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Fresenius Kabi – fjernstyrt strekkfilmmaskin ga stor gevinst

Fresenius Kabi anskaffet strekkfilmmaskinen PallPack 2000F for å forbedre arbeidsmiljøet. Fjernstyring av maskinen har også gitt store tidsbesparelser.

Utfordring

Ønsket å slippe å forlate trucken ved strekkfilming.

Løsning

Investere i PallPack PallPack 2000F, der operatøren plasserer pallen på platen, rygger og igangsetter plasting med fjernkontroll.

Resultat

Bedre arbeidsmiljø og 70-80 prosent effektivitetsgevinst.

Det svenske datterselskapet av Fresenius Kabi har mer enn 800 ansatte, men globalt har legemiddelkonsernet 110.000 medarbeidere. Det er produksjonsanlegget for intravenøse næringsløsninger som finnes i Uppsala i Sverige, for selskapet som er spesialisert innenfor nutrition i dryppeposer, narkosemidler og medisinsk teknikk.

– Vi hadde behov for en ny og bedre strekkfilmmaskin, og gjennom en annen leverandør kom vi i kontakt med PallPack AB. Vi fikk et tips om at PallPack hadde en strekkfilmmaskin der man kan kjøre inn pallen, rygge trucken tilbake og så starte viklingen fra trucken, forteller Johan Zetterborg, linjesjef for palletering og oxalert hos Fresenius Kabi i Uppsala.

Med sin tidligere strekkfilmmaskin var operatøren nødt til å gå av trucken, knyte fast filmen i pallen og deretter rygge vekk trucken før strekkfilmingen kunne starte. Løsningen sparer dermed tid for hver eneste pall som pakkes.

Arbeidsmiljøet var viktigst, men tidsgevinsten var selvsagt en hyggelig bonus, forteller en fornøyd linjesjef linjesjef hos Fresenius Kabi i Uppsala, Johan Zetterborg.

Smidighet og fleksibilitet
Produksjonen i Uppsala går døgnkontinuerlig, fem døgn i uka gjennom hele året. PallPack 2000F benyttes ved siden av den helautomatiske produksjonslinjen, og besørger strekkfilming av rundt 50–60 paller i døgnet, og mer enn det dobbelte ved vedlikeholdsstans.

– Strekkfilmmaskinen benyttes til et stort spekter av oppgaver her ved logistikkavdelingen, alt vi håndterar er gods på pall, opplyser Johan Zetterborg.

Produktivitetsgevinsten er stor, men Zetterborg mener likevel at de største fordelene med investeringen finnes på arbeidsmiljøsiden.

– Nå kan alt gjøres fra trucken. Truckføreren plasserer enkelt pallen på strekkfilmmaskinens plate, deretter rygger man ut og setter prosessen i gang med fjernkontrollen. Med andre strekkfilmmaskiner er man alltid nødt til å forlate trucken og knyte fast filmen før maskinen kan startes. Dessuten må man kutte filmen når viklingen er ferdig, men også det håndterer PallPack-maskinen automatisk. Derfor ser vi at dette er en smart investering, sier linjesjefen ved Fresenius Kabi.

Truckføreren kjører frem pallen, rygger og starter strekkfilmmaskinen mens han hele tiden er på trucken.

Utelukkende gode erfaringer
Johan Zetterborg poengterer at Fresenius Kabi anskaffet den nye strekkfilmmaskinen for å forbedre arbeidsmiljøet, men er selvsagt fornøyd med at den store effektivitetsøkningen har kommet som en bonus. Tidsgevinsten på hele 70–80 prosent kommer som et resultat av at operatøren nå kan utføre andre oppgaver mens strekkfilmmaskinen arbeider.

– Vi har nå benyttet PallPack 2000F i nesten et halvt år uten problemer. Det er imponerende med tanke på at den høye automatiseringsgraden, og responstiden har vært kort når vi har stilt spørsmål. Dessuten var det en helt ukomplisert installasjon, nærmest «plug and play», avslutter en fornøyd linjesjef hos Fresenius Kabi i Uppsala.

Fresenius Kabi har mer enn 800 ansatte i svenske Uppsala, der de har produksjon av intravenøse næringsløsninger for helsesektoren.
Bedre arbeidsmiljø, og stor tidsgevinst som bonus på toppen.

Johan Zetterborg

Fresenius Kabi

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere