Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Strekkfilmer for fullt i sommervarmen

Grillmaten skal ut til folket. Derfor går fire helautomatiske strekkfilmmaskiner for fullt døgnet rundt ved Norturas sentrallager i Hærland.

Utfordring

Vikle paller med opptil 60.000 kasser i døgnet, så kostnadseffektivt og driftssikkert som mulig.

Løsning

4 helautomatiske PallPack 8000 strekkfilmmaskiner, Trioplast strekkfilm fra ITO PallPack.

Resultat

Høy driftssikkerhet i palleviklingen, lavt filmforbruk.

Ved Norturas sentrallager på Hærland er det ingen hvileskjær, selv om ferietiden er rett om hjørnet. Tvert i mot, her pakkes og leveres det opptil 60.000 NLP-kasser med kjøttprodukter – i døgnet. 700 medarbeidere jobber for fullt, det samme gjør 4 helautomatiske strekkfilmmaskiner fra ITO PallPack.

– Uten helautomatiske strekkfilmmaskiner med høy driftsstabilitet hadde vi ikke kunnet håndtere så store volumer. PallPack-maskinene går for fullt 24 timer i døgnet, forteller avdelingsleder Pål Ulfsby og teamleder Lars Spaniland, der de har full oversikt over fra kontrollrommet ved sentrallageret.

Full kontroll fra kontrollrommet. - Her er det ingen rom for produksjonsstans, derfor behøver vi også produksjonsutstyr som holder høyt kvalitetsnivå, sier Lars Spaniland og Pål Ulfsby.

30 grader forskjell ute og inne

Norturas anlegg på Hærland er imponerende. Når vi besøker anlegget i juni 2018, er det 30 grader kaldere inne i sentrallageret enn det er utenfor dørene. Med sommeren på høytrykk er grillprodukter på salgstoppen, og produksjonen går for fullt med foredling av kylling, kalkun, svin og storfeprodukter. – Her er det ingen rom for produksjonsstans, derfor behøver vi også produksjonsutstyr som holder høyt kvalitetsnivå. PallPack-maskinene er utvilsomt blant disse, sier Pål Ulfsby fornøyd.

4 PallPack 8000 strekkfilmmaskiner går for fullt hos Nortura.

Optimaliserer filmforbruket

Når fire strekkfilmmaskiner går for fullt, representer også forbruket av strekkfilm en betydelig kostnad. Nortura benytter Trioplast strekkfilm i 12 my tykkelse, levert av ITO PallPack. – Vi ser verdien av å benytte samme leverandør av plastfilm og teknologi. Da vet vi at filmen er utprøvd og godkjent for disse maskinene, og vi får maksimalt ut av både maskiner og plastfilm, sier Pål Ulfsby og Lars Spaniland. De har en plan om å hente inn ytterligere gevinster på forbrukssiden.

– I samarbeid med ITO PallPack har vi et mål om å redusere filmforbruket ytterligere, uten at det skal gå ut over sikkerheten eller robustheten til de pakkede pallene. Vi ser at ITO PallPack har høy kompetanse og erfaring på strekkfilm, ikke minst fordi de utvikler maskinteknologien selv. En beskjeden reduksjon i forbruket pr pall kan bety flere hundre tusen kroner spart i året for oss. Det kommer godt med i en bransje med små marginer, sier de to blide herrene i kulden i sentrallageret på Hærland.

En beskjeden reduksjon i plastforbruket pr pall kan bety flere hundre tusen kroner spart i året for oss, forteller Lars Spaniland og Pål Ulfsby.
Her jobber 700 medarbeidere for fullt. Det samme gjør 4 helautomatiske strekkfilmmaskiner.
Hvert døgn pakkes opptil 60.000 NLP-kasser med kjøttprodukter. Alle paller vikles med strekkfilm fra ITO PallPack.
Vi ser verdien av å benytte samme leverandør av plastfilm og teknologi.

Pål Ulfsby

Nortura

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere