Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Effektiv vareflyt til 400 butikker for Nille

Nille har tatt steget opp til fullautomatisert palletering med strekkfilm, i et anlegg som kan håndtere opp til 90 paller i timen.

Utfordring

Krav til høyere automatiseringsgrad og kostnadsreduksjon innenfor logistikk, med 92.000 utgående paller i året.

Løsning

PallPack 8000 med automatisk høydeavlesning og toppark, doble transportbaner inn og ut til strekkfilmmaskinen.

Resultat

Driftssikker og kostnadsbesparende linje som også håndterer leveringstoppene.

400 butikker i Norge og Sverige

Effektiv logistikk er avgjørende for all retail-virksomhet, og automatisering av palletering og øvrig vareflyt er en gjennomgangsmelodi hos de store aktørene. Med 370 butikker i Norge og 30 i Sverige, og klare planer for videre vekst i årene som kommer, har lavpriskjeden Nille posisjonert seg sterkt i et prisfokusert marked. Effektiv logistikk, lave priser og et sesongtilpasset vareutvalg er suksessfaktorer for selskapet, som har mer enn 2000 ansatte og en årlig omsetning på over 2 milliarder kroner.

Sentrallageret er dimensjonert for videre vekst, og vi ønsker å samarbeide med profesjonelle leverandører som kan være med oss på veksten, sier Rune Gundersen, logistikksjef hos Nille.

I 2010 sto deres nye sentrallager i Vestby ferdig, med 24.000 pallplasser fordelt på like mange kvadratmetre, der de daglig ekspederer fra 300 til 700 pallforsendelser ut til norske og svenske butikker. Høsten 2016 fikk de installert en helautomatisk palleteringslinje med to inngående og to utgående pallbaner, samt en Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskin med automatisk høydeavlesning og topparkfunksjon. Tidligere ble viklingen håndtert i seks halvautomatiske strekkfilmmaskiner, og logistikksjef Rune Gundersen forteller at den fullautomatiserte palleteringslinjen sparer inn nærmere 3 årsverk for virksomheten.

– Utgangspunktet for investeringen var krav til høyere automatiseringsgrad og kostnadsreduksjon innenfor logistikk. Business-caset vi presenterte for ledelsen viste god lønnsomhet, og det var et godt kostnadsbilde i løsningen som ITO/Pall-Pack presenterte. Samtidig vurderte vi det positivt at produktutvikling og service skjer fra en norsk leverandør. Etter et halvt års drift har vi erfart at løsningen er driftssikker og fungerer slik vi ønsket, så totalt sett er vi fornøyde, oppsummerer Rune Gundersen.

Effektiv emballering med to transportbaner frem til PallPack 8000 hos Nille.

Nå er Nille i en prosess med å endre til en tynnere strekkfilm, uten at dette skal gå ut over transportsikkerheten. – Da er det også nyttig å samarbeide med en leverandør som kan optimalisere maskininnstillinger etter den filmen vi benytter. Med 92.000 utgående paller i året, er det penger å spare på å bytte til en tynnere film, sier Rune Gundersen.

Inntil 90 paller i timen

Sesongtilpasning i butikkene er et viktig element i Nilles butikkstrategi, og profileringen i butikkene endres så ofte som hver fjortende dag, i takt med høytider og merkedager som jul, påske, halloween og skolestart. De siste ukene frem mot jul er utvilsomt den mest hektiske perioden, og den viktigste omsetningsmessig, en periode hvor mer enn 60 medarbeidere ved lageret pluss innleid personell arbeider for fullt. Det samme gjør palleteringsløsningen, der Nilles Pall-Pack 8000 er konfigurert for å kunne kjøres i høyhastighetsmodus, med vikling av inntil 90 paller i timen. – Den store testen var utvilsomt i desember, og den er bestått. Da gikk det daglig ut rundt 700 paller herfra, forteller logistikksjefen.

Strekkfilming med PallPack 8000 inkludert toppark.

Perfekt lokalisering for logistikk

Lokaliseringen i Vestby er perfekt for både inn- og utgående vareflyt hos Nille. Årlig kommer varer tilsvarende 112.000 paller inn til sentrallageret, mer enn halvparten fra Asia, enten med bil gjennom Europa eller via skip til Moss havn og bil derfra. Fra Vestby er det effektiv transport langs vei til både svenske og norske Nille-butikker. – Sentrallageret er dimensjonert for videre vekst, og vi ønsker å samarbeide med profesjonelle leverandører som kan være med oss på veksten, avslutter Rune Gundersen, logistikksjef hos Nille.

ITO PallPack-løsninger hos Nille:

Lavpriskjeden Nille har 24.000 pallplasser ved sentrallageret i Vestby.
Den store testen var utvilsomt i desembersalget, og den er bestått!

Rune Gundersen

Nille

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere