Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Stropper 500.000 trykksaker i uka

Sveriges største DM-aktør investerte i nye stroppemaskiner fra vårt svenske søsterselskap. Det løftet hastighet og kapasitet til et nytt nivå.

Utfordring

Sikker emballering av en halv million DM i uka.

Løsning

Fire Mosca Fusion stroppemaskiner fra Pallpack AB.

Resultat

Effektiv stropping uten driftsstans.

12 nye stroppemaskiner

Med 400 medarbeidere og nærmere 40 avdelinger, er Svensk Direktreklam (SDR) nabolandets største private DM-selskap. Effektiv håndtering betyr mye i en bransje med høye krav til leveringspresisjon, og SDR har investert i ikke mindre enn 12 Mosca Fusion stroppemaskiner, hvorav 4 er installert i Gävle. Plassjef Mahmood Ali er storfornøyd med at maskinene både er raske og driftssikre. Med dårlige erfaringer fra tidligere, ser han at emballering og varehåndtering nå går mye mer effektivt. Tidligere hadde de seks stroppemaskiner av japansk fabrikat, og opplevde mye nedetid som følge av maskinstopp og lang servicetid. Nå er disse erstattet av fire Mosca Fusion stroppemaskiner.

– Erfaringen med Mosca-maskinene er at de holder høy kapasitet og at de ikke går i stykker.

Nå utfører altså fire Mosca-stroppemaskiner de samme oppgavene som seks maskiner gjorde tidligere. Mosca RO-M Fusion er kompakte og fleksible, semiautomatiske stroppemaskiner som kan utføre en mengde ulike oppgaver, eksempelvis super-soft stropping av myke varer. Dessuten har de høy kapasitet, helt opp til 55 stroppinger i minuttet med 5 mm stroppebånd, noe Sveriges største DM-aktør har stor nytte av.

SDR i Gävle distribuerer 500 000–600 000 trykte DM hver uke.

Halv million trykksaker i uka

Trykt DM er fremdeles en viktig markedskanal i mange markeder. I Gävle mottar SDR ukens distribusjonsvolum av trykksaker mandag og tirsdag i hver uke. Ukentlig sorteres og distribueres 500 000–600 000 DM til de markedene oppdragsgiverne ønsker.

– Kundene bestemmer hvilke områder de ønsker å nå ut til. Hvis vi for eksempel har elleve kunder som ønsker å spre budskapet sitt i samme område, samler vi de 11 trykksakene i ett sett, og så har vi 20 sett i hver bunt. Når buntene er koblet sammen, stroppes de i de nye Mosca-maskinene, før de transporteres ut til de som leverer ut trykksakene, faktisk har vi rundt 7000 deltidsarbeidere som jobber for oss med distribusjon, avslutter Mahmood Ali.

Svensk Direktreklam har investert i 12 Mosca-maskiner, hvorav 4 er installert i Gävle. Reklamebuntene stroppes før de fraktes ut til distribusjonsleddet.
Mosca-maskinene er raske og de går ikke i stykker.

Mahmood Ali

Svensk Direktreklam

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere