ASKO Vest

 1. Asko Vest
 2. Asko Vest
 3. Asko Vest
 4. Brukt strekkfilmmaskin
 5. Asko Vest
 6. Asko Vest
 1. Asko Vest
 2. Asko Vest
 3. Asko Vest
 4. Brukt strekkfilmmaskin
 5. Asko Vest
 6. Asko Vest

Asko Vest investerer i 3 helautomatiske filmviklerlinjer

Ako Vest er en del av Norgesgruppen og en betydelig aktør innen distribusjon av dagligvarer – og som dekker hele vestlandet. 1. september flyttet Asko Vest inn i et topp moderne nybygg på over 33 000 m2 på ”Rykan” ved Indre Arna utenfor Bergen. Daglig pakkes, vikles og sendes over 700 paller med varer til egne butikker og annen storhusholdning.

Film ikke tilgjengelig

Case Story i PDF-format

Referansens hjemmeside

Levert produkt: Pall-Pack strekkfilmmaskin