Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Viklelinjer skreddersydd for retail

Effektiv retail-drift forutsetter smarte og automatiserte forsendelser fra sentrallager og ut til butikkene. Nille, XXL og mange andre retail-selskaper har allerede tatt i bruk automatiserte ITO-linjer for transport og vikling av utgående paller.

Av: ITO marked 5 april 2022 Retail-løsninger

Retail med mange tusen utgående paller i måneden

Da vi besøkte Nilles sentrallager for en tid tilbake, ekspederte de 7.600 utgående paller i måneden, mens XXLs lager i Ørebro fortalte at de sendte ut 6.000 paller månedlig til sine butikker. Volumene er ikke mindre i dag, og faktisk er hele retail-tankegangen basert på store sentrale lagre og daglig vareflyt ut til butikkene hvor arealkostnadene er høye og lagermulighetene mindre. Derfor får retail-aktørene raskt inntjening for sine investeringer i automatiserte lagerløsninger, enten det gjelder inngående varehåndtering, plukk eller palletering, og ikke minst når det gjelder pakking og plastvikling av utgående paller. ITO PallPack har løsninger flere steder i denne vareflyten, men opplever at interessen er spesielt stor for automatiserte viklerlinjer, slik vi har levert til blant annet Nille og XXL.

 

Effektiv emballering med to transportbaner frem til PallPack 8000 hos Nille.

Komplette linjer for retail

Slike viklerlinjer håndterer typisk alt fra varene er plukket og plassert på pall, til pallen er viklet, merket og klar for forsendelse. Transportbanene bygger og tilpasser vi i stor grad selv, slik at de er tilpasset kundens arealer og behov, med sensorer og motorer som sikrer effektiv drift, tilpassede overganger mellom ulike baner, variasjon mellom motordrift og gravitasjonsbaner etc. Hos XXL i Ørebro har de ikke mindre enn 40 transportbaner og to helautomatiske strekkfilmmaskiner/viklemaskiner fra oss. Strekkfilmmaskinene bygger vi faktisk også selv, hos ITO Produksjon på Tyristrand. PallPack 8000-serien er Norges mest solgte automatiske strekkfilmmaskin, og vi skreddersyr den for hvert tilfelle, med topp-presse, toppark, høydekontroll, fremdrift, justering av forstrekk, ulike plasttyper osv. Siden vi bygger disse maskinene selv, har vi all teknisk kompetanse og reservedeler tilgjengelig her i landet. Etter vikling inngår vanligvis automatisk etikettering, skanning med mer og transportbaner frem til ekspedisjon. Og hvis du har et spesielt ønske om det, kan vi lakkere strekkfilmmaskinen i akkurat den fargen du ønsker!

Nå i etterkant av korona opplever mange sterk vekst i retail, noe som stiller høyere krav til vareflyten fra sentrallager og ut til butikk. Slaget står like gjerne på leveringstid og leveringspresisjon som på pris, og det er nødvendig å være best i logistikk-klassen for å lykkes. Den utfordringen hjelper vi gjerne til med å løse, ta kontakt med oss i dag!

Automatisk viklelinje ved Nilles sentrallager.
XXL-løsning med 40 transportbaner og to Pallpack 8000 viklemaskiner.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere