Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Rustfri stropping i krevende maritimt miljø

Produksjon i maritime miljøer stiller spesielt høye krav til kvalitet og materialer. Hos fiskeprodusenten Olav E. Fiskerstrand har de benyttet rustfrie Mosca-maskiner i seks år i sitt pelagiske anlegg, og erfart at det er teknologi som holder mål i et krevende produksjonsmiljø.

Av: ITO marked 21 juni 2018 Kundeerfaringer
Rustfri stroppeteknologi fra Mosca. Her stroppes kasser i mål 580 x 380 x 120 mm (LBH) med 9 mm PP-bånd.

– Vi valgte rustfrie stroppemaskiner fra ITO PallPack for å sikre et effektivt renhold og for å unngå rustproblemer i det varierende klimaet som er i fabrikken, forteller Christian Brandal hos den tradisjonsrike fiskeproduksjonsbedriften på Fiskarstrand 25 km fra Ålesund.

Pelagisk fisk i kasser

Olav E. Fiskerstrand AS ble etablert allerede i 1916, og drives i dag av 3. og 4. generasjon i familien. Bedriften kjøper fisk som blir sortert markedsmessig etter type, vekt og størrelse, og eksportert til markedene i Europa, Asia og Afrika. I de senere årene er bedriften utviklet til en topp moderne fabrikk og fiskemottak, hvor all styring og overvåkning skjer med moderne teknologi. ITO PallPack har vært med å utvikle pakkelinjen for pelagisk fisk, der bedriften har 10 Mosca stroppemaskiner i bruk. I produksjonen hos Olav E. Fiskarstrand pakkes fisken fersk i kasser med lokk, disse stroppes med 9 mm PP-bånd, før innfrysing ned til 30 minusgrader. Stroppemaskinene fra Mosca ble også valgt ut fra høye hastighetskrav, for på det mest hektiske er bedriften avhengig av å kunne slå to stropper hvert 6. sekund.

Olav E. Fiskarstrand AS har 10 stroppemaskiner fra Mosca.

Seks år med Mosca-maskiner

Hos Olav E. Fiskerstrand AS har de valgt stroppemaskiner av typen Mosca SoniXs TR-P VA, automatiske stroppemaskiner i rustfrie materialer, med høy kapasitet og SoniXs ultralydteknologi for å sikre robuste stroppeskjøter og lang maskinlevetid. Den første maskinen ble anskaffet allerede i 2012, og bedriften forteller at ytelsen er like god for den første investeringen som for de siste, anskaffet i 2017. – Vår erfaring er at dette er stabile stroppemaskiner, og så langt har vi kun skiftet slitedeler som lagre og fjærer. Vedlikeholdet håndterer vi selv, og vi har også en backup-maskin slik at vi kan opprettholde produksjonen selv om det skulle oppstå en feil. Samtlige stroppemaskiner er standardisert med tilkoblinger slik at de passer alle steder i produksjonen vår. Det gjør at vi er sikret god fleksibilitet og minimalt med avbrudd, sier Christian Brandal.

Olav E. Fiskerstrand AS kjøper fisk som blir sortert markedsmessig etter type, vekt og størrelse, og eksportert til markedene i Europa, Asia og Afrika. Produksjonsanlegget er topp moderne.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere