Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Automatisk pallvikling for Norsk Sjømat Stranda

Nå kjører Norsk Sjømat Stranda AS i gang sitt nye helautomatiske vikleranlegg inn til fryselageret. Det blir en ny hverdag for bedriften som produserer laks, ørret og torsk.

Av: ITO marked 6 desember 2023 Viklelinjer

150 paller i døgnet

Historien med sjømat på Stranda går langt tilbake, og med nytt lager er det duket for nye tiår med produksjon av laks, ørret og torsk for Norsk Sjømat Stranda AS. Der kjører de nå i gang sitt nye helautomatiske vikleranlegg for paller med sjømat.

Anlegget står i tilknytning til tunneler inn til fryselageret, slik at kundeklare paller med sjømat kan gå rett til innfrysing etter vikling. Kai André Langdal hos den tradisjonsrike sjømatprodusenten forteller at alt ser lovende ut etter høstens montasje og testkjøring.

– Vi har testkjørt en del, men nå er anlegget i gang for fullt. Da vil det gå rundt 150 paller i døgnet gjennom anlegget, i hovedsak fra dagskiftet. Det blir en ny hverdag for oss, for i det gamle lageret utførte vi manuell vikling med strekkfilm. Nå blir det både høyere effektivitet og lavere filmforbruk, sier Kai André fornøyd.

Bane inn til fryselager for ferdig viklede paller.

Skreddesydd med rustfrie føtter

ITO PallPack har prosjektert anlegget og levert både pallbaner og strekkfilmteknologi med PallPack 8000, en helautomatisk strekkfilmmaskin som produseres ved ITO Produksjon på Tyristrand. Den tilpasses hver kundes individuelle behov, for eksempel når det gjelder høyderegistrering av gods eller bruk av toppark. I dette tilfellet er den blant annet utstyrt med rustfrie føtter, noe som passer godt i et anlegg med strenge hygienekrav. Hos Norsk Sjømat Stranda transporteres pallene frem til strekkfilmmaskinen, der det legges på toppark og pallene vikles automatisk, før de transporteres videre inn i fryselageret. 

Produktene fra Norsk Sjømat Stranda selges til kunder over hele verden, og med nytt lager er vekstmulighetene store. Kai André Langdal forteller at de allerede har satt av plass til fremtidig robotpalletering i det nye lageret.

– Automatisering er nødvendig for å sikre god lønnsomhet, og palletering med roboter er absolutt noe vi har på agendaen for fremtiden. Så langt er vi godt fornøyd med samarbeidet med ITO PallPack, de har gjort en god jobb med både prosjektering og montasje av viklelinjen. Ved at ITO Pallpacks supportavdeling har VPN-linje rett til anlegget, forenkles selvsagt feilsøking og oppfølging hvis noe oppstår. Så vi har stor tro på at dette blir en god investering med et langsiktig perspektiv, sier han.

Automatisk viklelinje med strekkfilmmaskinen PallPack 8000. Ferdig viklede paller går rett til fryselager.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere