Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Er du klar for en pakketur?

Etter to år med reiserestriksjoner, er det mange som gleder seg til pakketur. Her er en du kan sjekke inn på med en gang, som en påminnelse om at det finnes pakkemaskiner for ulike varer som skal fylles i esker, poser, trau og alle typer forbrukeremballasje.

Av: ITO marked 28 februar 2022 Pakkeløsninger
Posepakkemaskiner for fylling av produkter rett i pose. bilde

ITO-kunder pakker det meste

Hva har plenfrø, frokostblanding, pizza, kosmetikk, sportsutstyr, hundemat, frossenmat, fersk fisk, chips, øl, legemidler, bøker og skogplanter til felles? Du har muligens gjettet det allerede, de pakkes automatisk i pakkemaskiner fra ITO PallPack. Produktpakking er nemlig et naturlig område å automatisere, uavhengig av hva man leverer og i hvilken emballasje. Hos ITO PallPack er vi så heldige at vi får samarbeide med noen av verdens ledende produsenter av pakkemaskiner, blant annet fra finske Jomet. Maskinene skreddersys til produkter og emballasje, og inngår gjerne i en linje med transportører, palletering eller sortering.

Posepakkemaskiner for fylling av produkter rett i pose. bilde

Hva er hensikten?

For det første er produktpakking ofte en repetitiv oppgave, derfor relativt enkel å automatisere. Dessuten ser de fleste at manuell pakking er både kostbart og arealkrevende når man vokser til et visst volum eller har store volumsvingninger, derfor dukker ønsket om mer automatiske pakkeprosesser naturlig opp. Ved bruk av pakkemaskiner kan man ofte standardisere på færre emballasjetyper, slik at emballasjekostnadene går ned og leveringspresisjonen opp. Andre sikkerhetsfunksjoner som sjekkvekt, gjennomlysing og skanning kan enkelt integreres i samme linje, slik at det ikke utelukkende blir en mer automatisert pakkeprosess, men også en med høyere kvalitet og bedre kundeservice. Noen kunder velger å gå via en semiautomatisk prosess, med manuelle pakkebord for noen eller alle produkter, for eksempel med automatisk eskereiser og teipmaskin til pakkebordet. Da er man godt i gang, og kan gå for en helautomatisk løsning på et senere tidspunkt, hvis volumene eller ambisjonene tilsier det. Automatiske pakkemaskiner trenger heller ikke være store og integrerte løsninger. Mange av kundene våre sparer tid og penger ved hjelp av enkeltmaskiner for pakking av spesialprodukter, vakumpakking, pose innvendig i eske, krympefilm etc.

Uansett hvor du er, hva du leverer og i hvilken emballasjetype, så hjelper vi deg videre. Utfordre oss med ditt pakkebehov, så designer vi en skisse og ser hvordan arealer, mennesker og teknologi kan utnyttes best mulig.

Se nærmere på noen av våre pakkeløsninger

Pakkemaskin for trau med lokk. bilde
Pakkemaskin for pakking av chips.
Pakkemaskiner for pakking i forbrukerforpakning. bilde
Pakkemaskiner er ikke nødvendigvis store og integrerte løsninger, de kan også være frittstående maskiner for mindre volumer eller vakumpakking av mat.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere