Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Pakkemaskinen som tilpasser esken til innholdet

Smart og fleksibel pakkemaskin som automatisk tilpasser esken til innholdet og sørger for forsendelse uten fyllmateriale.

Av: ITO marked 30 april 2018 Netthandel
Jomet Trimpack. bilde

Glem fyllmateriale, merarbeid og forsendelser som inneholder mer luft enn varer. Jomet Trimpack «trimmer» (tilpasser) esken til innholdet i hver eske, slik at forsendelsen aldri blir større enn nødvendig. Maskinen har automatisk høydeavlesning av innholdet, deretter skjæres eskekantene ned til innholdet og brettes inn, før lokket settes på. Alt skjer automatisk, det betyr spart arbeid og sparte kostnader både til frakt og fyllmateriale. På toppen av det hele kommer miljøgevinsten ved at det ikke er ubenyttet plass i eskene under frakt.

Jomet Trimpack. bilde
Jomet Trimpack er utviklet for større volumer av forsendelser med variabelt innhold.

Undersøkelser viser at hele 30 prosent av alle forsendelser benytter for stor emballasje. I tillegg benyttes det rundt 10 prosent mer fyllmateriale enn det som er nødvendig. Begge deler er det enkelt å gjøre noe med, for den som har store volumer og gods av ulik størrelse. Jomet Trimpack sørger for at eskene hele tiden tilpasses innholdet, og er utviklet for netthandel og andre med større volumer. Bruksområdene er mange, men denne pakkemaskinen er spesielt egnet for netthandel, der mange leverer et stort utvalg av ulike varer og varemengder. Trimpack er en svært fleksibel løsning som enkelt kan bytte mellom esker av ulik størrelse.

ITO PallPack er partner av Jomet og sørger for leveranse, installasjon, igangkjøring, opplæring og service på Jomet Trimpack. Denne løsningen tjener seg raskt inn for den som leverer varer av ulik mengde og størrelse i esker.

Jomet Trimpack. bilde
Samme utgangspunkt for eske, automatisk tilpasset til innholdet i hvert tilfelle.
Jomet Trimpack. bilde
Jomet Trimpack – PallPack

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere