Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Fremtidsrettet brusproduksjon i Aurskog

En av landets mest moderne brusfabrikker har en av landets mest avanserte PallPack-løsninger.
Telemark Kildevann. bilde

Utfordring

Ønsket å automatisere hele produksjonen og være rustet for videre vekst.

Løsning

Tre PallPack strekkfilmmaskiner integrert i den automatiske palleteringslinjen.

Resultat

Effektiv emballering av varer på både hel- og halvpall.

Ved Telemark Kildevanns produksjonsanlegg på Aurskog finner vi avanserte løsninger fra ITO PallPack. I den helautomatiske pakkelinjen benyttes tre Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskiner for å kombinere bruk av hel- og halvpall. Linjen sikrer at det ferdigstilles en pall med brusflasker for noen av dagligvarebransjens største aktører hvert femtiende sekund.

Kombinerer hel- og halvpall

Aage Nordby er fabrikksjef for Telemark Kildevann på Aurskog, et produksjonsanlegg som ble startet opp i 2013. Han forteller at ulike produkter, smaksvarianter og flaskestørrelser totalt gir rundt 60 ulike produkter.

– Vi er avhengige av fleksibilitet i pakkelinjen, spesielt fordi vi leverer både på hel- og halvpall. Høy grad av automatisering gir lave kostnader og gjør oss konkurransedyktige i et prispresset marked, men det forutsetter driftsstabilitet og godt samarbeid mellom de ulike leverandørene i produksjonslinjen.

– ITO PallPack har samarbeidet godt med leverandøren av robot-anlegget og etikettsystemet, og pakkelinjen har vist utmerket driftsstabilitet i tiden som er gått siden vi startet, sier han.

Telemark Kildevann
Telemark Kildevann

Driftsstabilitet er kritisk

Tapperiet leverer 24.000 flasker i timen, hovedsakelig produsert for lager etter markedsprognoser. Pallene fylles automatisk med varer av to roboter.

Ved pakking på halvpall etiketteres og strekkfilmemballeres hver halvpall før de samles to og to, og en oppløfter fra ITO PallPack løfter dem mens en helpall (Europall) skyves under.

Til sist etiketteres og strekkfilmemballeres helpallen separat i Pall-Pack 8000. Mange av produktene pakkes direkte på helpall, i såfall transporteres denne til etikettering og strekkfilmemballering i en egen Pall-Pack 8000 i pakkelinjen.

Kombinasjonen av to pakkeroboter, tre Pall-Pack 8000, etikettmaskin, oppløfter og sensorstyrt fremtrekk, gir en helautomatisk og moderne pakkelinje. Aage Nordby forteller at de gjennom to års drift har erfart at ITOs produkter tilfredsstiller kravene hos en fremtidsrettet næringsmiddelprodusent.

– Det har vært minimalt med driftsstans, forteller han.

Satser på vekst

I dag produseres det i ett skift ved anlegget på Aurskog. Målet er ytterligere kapasitetsøkning, og med kort vei til Sverige er det naturlig å se på vekstmuligheter i nabolandet, der de allerede produserer for Axfood.

Hos Telemark Kildevann er de ikke i tvil om at produksjonen kan økes uten å måtte foreta nye investeringer.

– Vi håndterer hele prosessen i eget hus, det inkluderer til og med blåsing av flaskene. Dette er et av landets mest moderne produksjonsanlegg for brus, og vi har kunnskap, ressurser og teknologi for å øke produksjonen, sier en optimistisk fabrikksjef ved Telemark Kildevann avdeling Aurskog.

Telemark Kildevann. bilde
Telemark Kildevann
Aage Nordby Telemark Kildevann. bilde
Vi er avhengige av fleksibilitet i pakkelinjen, spesielt fordi vi leverer både på hel- og halvpall, sier driftssjef Aage Nordby.
Automatisering gir lave kostnader og gjør oss konkurransedyktige i et prispresset marked.

Aage Nordby

Telemark Kildevann, Aurskog

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere