Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

kunde_sdr02

Svensk Direktreklam har investert i 12 Mosca-maskiner, hvorav 4 er installert i Gävle. Reklamebuntene stroppes før de fraktes ut til distribusjonsleddet.