Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

kunde_idunrakkestad_3632

Her teipes og pakkes esker med karamellsaus-flasker. Når hver eske veier mer enn 6 kg, blir det god HMS-gevinst av å ha teiplinje med oppsamlingsbane.