Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Lønnsom pakkelinje fra første dag for Mapei

Høsten 2015 iverksatte Mapei i Nord-Odal en ny og automatisert pakkelinje. Den har gitt gevinst fra første dag
Mapei. bilde

Utfordring

Manuelle pakkeoperasjoner, med manuell vektkontroll, posehåndtering mm. Tunge løft.

Løsning

Semiautomatisk pakkeløsning med automatisk vektkontroll, eskelukking mm.

Resultat

Mindre ressurskrevende pakking i tillegg til HMS-gevinster.

Fra vektkontroll til strekkfilm

Ved Mapeis anlegg i Nord-Odal produseres mørtel, fugemasse, lim og andre kjemiske produkter. Høsten 2015 iverksatte de en ny og automatisert pakkelinje, den har gitt gevinst fra første dag.

– Vi valgte å samarbeide med ITO PallPack fordi de var den mest løsningsorienterte leverandøren, forteller Mapeis prosjektleder Tommy Gustavsen. Mapei på Sagstua i Nord-Odal er et av det italienske konsernets 18 forskningssentre i verden, og deres hovedprodusent for produkter til Norden og Baltikum.

Når vi besøker anlegget, er det fugemasse som står på produksjonsplanen. Fem kilos poser fylles med fugemasse og lukkes automatisk i produksjonsmaskin, før de ferdige posene transporteres videre i pakkelinjen.

Løsningen ble tegnet og installert av ITO PallPack høsten 2015, og består av automatisk vektkontroll med avvisning av poser som er utenfor toleranseverdiene, automatisk eskereising med teiping i topp og bunn, en sjakt/bufferlager før posene pakkes manuelt i esker, automatisk påføring av produktnavn og annen info fra blekkskriver.

Også vikleranlegget for utgående paller er levert av ITO PallPack. Anlegget er svært kompakt, og kombinerer transportbaner med motorisert transportbånd, stigebånd og gravitasjonsbaner (bane med naturlig fall).

Arbeider hos Mapei. bilde
Mapei

Automatisert pakkelinje gir gevinst

Før det nye ITO-anlegget ble satt i drift, ble de samme operasjonene utført manuelt. Det var langt mer tidkrevende, med manuell vektkontroll, manuell håndtering av poser og esker, etikettering av eskene, samt stabling av ferdige esker på pall.

Med automatisert pakkelinje utføres arbeidet langt mer effektivt, med ergonomi tilpasset operatørene. Enklere og mer automatisert håndtering har gitt umiddelbar gevinst for Mapei, som regner med å tjene inn anlegget på tre år. Den største besparelsen ligger i ressursbruken. Denne er frigjort til andre prosesser i produksjonen.

Løsningsorientert leverandør

Ved produksjon av fem kilos poser, leverer Alu-Pac-maskinen en ny pose hvert åttende sekund. Daglig produseres i størrelsesorden 500 esker med ferdige produkter gjennom pakkelinjen.

Tommy Gustavsen var prosjektleder for investeringen i ny og automatisert pakkelinje, han forteller at ITO PallPack  fremsto som den mest løsningsorienterte av de aktuelle leverandørene.

– Vi fant raskt ut at ITO PallPack hadde produkter og løsninger som ville dekke behovet. Når de også viste seg svært løsningsorientert med tekniske forslag og beskrivende tegninger for hele løsningen, ble det et enkelt valg. I tillegg ser vi klare fordeler ved å kommunisere med en norsk leverandør og produsent, både i implementeringsfasen og ved service og vedlikehold senere, forteller han.

Produksjon med Lean-filosofi

I Nord-Odal er det produsert lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden Rescon etablerte anlegget for 40 år siden.

I 1999 ble Rescon en del av det internasjonale konsernet Mapei, der fem prosent av omsetningen brukes til forskning, blant annet på økologisk bærekraftige produkter. Anlegget i Nord-Odal er fremdeles et hovedsenter for produkter til markedene i Norden og Baltikum, og daglig leveres mellom 400 og 600 tonn med ferdige produkter til markedet.

Tommy Gustavsen forteller at produksjonen er basert på den anerkjente Lean-filosofien.

– Lean er en filosofi som passer godt for vår produksjon. Det betyr blant annet at vi velger enkle løsninger der det er mulig, og at det tas beslutninger og løses problemer der de oppstår. Investeringene i ny pakkelinje fra ITO PallPack passer godt overens med Mapeis Lean-filosofi, avslutter han.

Ansatt Mapei. bilde
Mapei
ITO PallPack fremsto som den mest løsningsorienterte av de aktuelle leverandørene

Tommy Gustavsen

Mapei

Til kundereferanse »

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere