Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

pallpack_griegseafood13

Fersk laks pakkes i isoporkasser med is som kjøleelement. Kravene til emballering er naturlig nok høye.