Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Laks fra Vest-Finnmark til kunder over hele verden

Hos Grieg Seafood Finnmark i Alta stropper de opptil 10.500 kasser med fersk laks på en dag. Med to nye Mosca stroppemaskiner har de hevet både automatisering og driftssikkerhet til et høyere nivå.

Av: ITO marked 27 november 2020 Kundeerfaringer

Norsk laks til over 70 land

Hver eneste dag produserer Grieg Seafood Finnmark mellom 450.000 og 880.000 laksemåltider fra Vest-Finnmark, kvalitetsmat som nytes på matbord i over 70 land. Alle disse måltidene kommer fra Grieg Seafood Finnmark sitt lakseslakteri i Alta, der de slakter, pakker og sender ut rundt 5500 kasser med fersk laks i løpet av ett skift. Fisken pakkes i isoporkasser med is som kjøleelement, og det sier seg selv at kravene til pakking emballering er høye. Det samme gjelder kravene til hygiene og rengjøring.

Fersk laks pakkes i isoporkasser med is som kjøleelement. Kravene til emballering er naturlig nok høye.

– Alt av utstyr må tåle syrebaserte vaskemidler, derfor har vi valgt rustfrie stroppemaskiner av høyeste kvalitet fra Mosca, levert av ITO PallPack, forteller teknisk leder Vidar Hågensen, som kan glede seg over at de i sommer erstattet fire eldre Mosca-maskiner med to rustfrie maskiner av typen Mosca Sonixs Evolution MS-6, som er plassert etter hverandre i pakkelinjen.

– For å oppnå høyest mulig hastighet stroppes kassene med én stropp fra hver maskin. Skulle det oppstå en feil ved en av maskinene, går det automatisk et signal til den andre maskinen, slik at den påfører begge stroppene. For å holde produksjonen på så høyt nivå som mulig, har vi valgt stroppemaskiner med automatisk skifte av stroppebånd. Det alene sparer oss for tidstap i pakkingen og øker vår kapasitet med rundt 5000 kg per skift, forteller Vidar Hågensen.

Rustfrie Mosca stroppemaskiner med automatisk rullskift.

Automatisert pakkelinje

Automatikken i pakkelinjen er utviklet av Nordkontakt i Bodø, den sørger for at stroppemaskinene mottar instrukser automatisk.

– Andre steder i produksjonen kan vi ha en buffer, men ikke i denne delen. Derfor er det ekstra viktig at stroppingen fungerer. Gode erfaringer med Mosca og ITO PallPack fra tidligere gjorde at vi valgte teknologi fra samme produsent og samme norske leverandør også denne gangen, oppsummerer han.

Stroppemaskiner på hjul

De to stroppemaskinene er utstyrt med hjul, og trilles til et tørt og varmt rom for rengjøring og vedlikehold hver dag. Høsten har vært travel, og de siste ukene har produksjonen gått i to skift, mot normalt ett. Har løsningene fungert som forventet i denne travle perioden?

– Det har de absolutt! Vi fikk telefonbistand i forbindelse med installasjonen, og så har vi tatt en runde nå på bestilling av reservedeler som vi hele tiden må ha på lager. Her må vi være selvhjulpne om noe skulle oppstå, for med ferskvare av store kvanta er det ikke rom for nedetid. Det er også planlagt et kurs i vedlikehold på maskinene for våre operatører og teknikere, men det er ikke utført ennå på grunn av situasjonen med Covid-19. Dette er maskiner i stor bruk og med mange bevegelige deler, så løpende vedlikehold er utrolig viktig, avslutter Vidar Hågensen ved Grieg Seafood Finnmark.

De rustfrie stroppemaskinene har hjul og flyttes daglig til et tørt og varmt rom for rengjøring.
To stroppemaskiner i linje gir optimal produktivitet. Hver kasse får en stropp fra hver maskin.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere