Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Den norske strekkfilmfabrikken

Antagelig finnes det ingen andre steder i landet hvor det er bygget og montert så mange strekkfilmmaskiner som ved ITO PallPacks produksjonsanlegg på Tyristrand. Og heller ingen steder hvor kompetansen på nettopp strekkfilming er like høy.

Av: ITO marked 18 august 2021 Strekkfilm

Hel- og halvautomatiske løsninger

Strekkfilmmaskiner, viklemaskiner, plastemaskiner… Kjær teknologi kan ha mange navn, men alt dreier seg om sikker og kostnadseffektiv emballering av gods ved bruk av plastfolie. Ved “strekkfilmfabrikken” vår, til daglig kalt ITO Produksjon, produserer og testkjører vi strekkfilmmaskiner som er skreddersydd etter kundens ønsker og behov når det gjelder type gods, ulike palltyper, vekt, høyde, transporteringskrav, volumer, hastighet og mye annet. Lars-Martin Nervik har hatt produktansvaret for strekkfilmmaskiner hos ITO PallPack gjennom mange år, han forteller at man grovt sett kan differensiere på halvautomatiske og helautomatiske maskiner, samt spesialmaskiner for langgods og annet krevende gods. Hva man velger, avhenger av volumer og andre krav.

Norskutviklede PallPack 8000 er landets mest solgte helautomatiske strekkfilmmaskin. Ved strekkfilmfabrikken vår er det fullt delelager og all kompetanse på ett sted.

Komplett delelager i Norge

– Vi har mer enn ti basismodeller som kan tilpasses i ulike konfigurasjoner, og hjelper kunden med å gjøre et riktig valg. For noen kan det være bedre med tre halvautomatiske maskiner enn én helautomatisk, mens det for andre kan være åpenbart at det smarteste er å integrere en helautomatisk maskin i en eksisterende pakke- og palleteringslinje. Vi løser det uansett, og bistår også med å velge riktig film og tilpasse maskinen til riktig folietype. 40 år i dette markedet har lært oss at det er like viktig, både for robustheten og for driftsøkonomien, forteller Lars-Martin. 

Da tenker han spesielt på filmens tykkelse, tilpasning av forstrekk i maskinen for å unngå overforbruk, samt andre tekniske faktorer. Sist, men kanskje burde det vært nevnt først; ITO PallPacks strekkfilmfabrikk holder et komplett delelager for samtlige PallPack-maskiner. Det betyr at både deler og kompetanse kommer korteste vei, uten tollklarering og grensepasseringer.

Automatisk strekkfilmmaskin fra PallPack. bilde
Innstilling av forstrekk er avgjørende for et perfekt resultat, og lavest mulig driftskostnader. Vi hjelper deg!

Vært med siden strekkfilmens begynnelse

Strekkfilm er den overlegent mest brukte emballeringsmetoden for gods på pall, og det er ingen overdrivelse å si at ITO PallPack har vært med å utvikle denne teknologien dit den er i dag. Norskutviklede PallPack 8000 er landets mest solgte helautomatiske strekkfilmmaskin, med en teknologi som er kjent for driftssikkerhet og hastighet. 

Kontakt oss hvis du er klar for et nytt nivå innenfor emballering av gods på pall. Kombinasjonen av egen produksjon, delelager, kompetanse og testkjøring på samme sted, er årsaken til at mange kunder med strenge leveringskrav velger å samarbeide med oss. 

Full oversikt over strekkfilmmaskiner fra ITO PallPack

Produksjon, montasje og testkjøring på Tyristrand.
Klargjøring av ny PallPack 3000B for kunde.
Strekkfilmfabrikken vår på Tyristrand, til daglig kalt ITO Produksjon.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere