Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Trippel strekkfilming hos Lyreco

Vår servicesjef Christian Wood har invitert med en annen ITO-kunde hit til Lyreco for å se nærmere på strekkfilmmaskinen PallPack 2300B. Vi tipper at de ble imponert, for Lyrecos vedlikeholdssjef Terje Ekren legger ikke skjul på at de tre strekkfilmmaskinene fungerer godt og at de i tillegg har bidratt til å redusere plastmengden betydelig.

Av: ITO marked 28 juni 2023 Strekkfilm

Mye mer enn kontorrekvisita

Har du levd en stund, husker du rekvisitaleverandører som Andvord og Tybring-Gjedde. I nyere tid var virksomheten kjent som Staples, mens det nå er den globale aktøren Lyreco som er eier av selskapet som har 22 norske butikker pluss netthandel. Produktsortimentet er enormt, og inkluderer både rengjøringsmidler, skolemateriell og kontorstoler, i tillegg til alt av kontorrekvisita. Logistikksenteret på Skjetten sto ferdig i 2018, derfra ekspederes flere tusen ordrer hver dag fra et lager med høy automatiseringsgrad i form av robotisert plukklager og automatiske pakkemaskiner. Bærekraft står øverst på agendaen for et internasjonalt selskap som er sertifisert etter ISO 14001 (Miljø), ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 26000 (Samfunnsansvar). Terje Ekren viser gjerne frem både lagerteknologi og strekkfilmmaskiner, og forteller at de har redusert plastmengden til emballering med 12 kg hver eneste dag som følge av strekkfilmmaskinene.

– Det blir faktisk 3 tonn plast i året, fordi vi har standardisert på tynnere film (10 my) og har optimalisert forstrekk og antallet viklerunder. Erfaringene med maskinene er gode, de er driftssikre og brukervennlige, og passer volumene her hvor det det er større leveranser til bedriftskunder og til butikkene våre som forsendes på pall. Vi er også godt fornøyd med samarbeidet med ITO PallPack, de har høy kompetanse på strekkfilmmaskiner og de responderer raskt og godt hvis det oppstår noe, forteller Terje Ekren.

Terje Ekren hos Lyreco (t.v.) og ITOs servicesjef Christian Wood. Lyrecos logistikksenter er sentralt plassert nord for Oslo, på det som tidligere var Lahaugmoen militærleir sine områder. Her ekspederer de ordrer til kunder og Lyreco-butikker over hele landet.

Norsk strekkfilmteknologi

PallPack 2300B er en semiautomatisk strekkfilmmaskin som bygges ved ITO Produksjon på Tyristrand. Med semiautomatisk menes at pallen kjøres inn med truck og at operatøren legger på toppark manuelt og fester filmen til godset før han igangsetter viklingen fra brukerpanelet. Pallen står i ro under viklingen, det samme gjør strekkfilmaggregatet, mens maskinens arm beveger seg rundt pallen. Hele prosessen skjer på et minutt eller to.

Driftssikkerhet ved lageret står sentralt hos en leverandør som Lyreco, og vedlikeholdssjefen forteller at det slo ut positivt at ITO PallPack både produserer strekkfilmmaskinene i Norge og har serviceavdeling og delelager her.

– Med tre identiske maskiner har vi god fleksibilitet om noe skulle oppstå, men så langt har driftssikkerheten vært god. I tillegg til PallPack 2300B har vi en flyttbar SIAT strekkfilmmaskin, også den levert av ITO, forteller Terje Ekren.

To strekkfilmmaskiner strategisk plassert på lageret.
Full fleks. I tillegg til tre PallPack 2300B maskiner, har Lyreco også en SIAT BeeWrap strekkfilmmaskin som kan flyttes dit pallene står. Den beveger seg ubemannet rundt pallen mens den vikler.
Pallen kjøres inn og ut med truck, og truckføreren setter i gang maskinen.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere