Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Salgs- og leveringsbetingelser

1. TILBUD, ORDRE OG PRIS
Tilbud er gjeldende i syv dager fra tilbudets dato. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra ITO Intern Transport AS sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan ITO Intern Transport AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Ordre som ønskes kansellert eller endret må meldes innen 30 minutter etter at ordren er satt. Etter dette kan den allerede være pakket og sendt. Ordren kanselleres enten per telefon 23 30 26 00 eller per mail ito@ito.no. Dersom ITO Intern Transport AS kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder ITO Intern Transport AS seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel. Oppgitte priser er eksklusiv mva.

2. KVANTUM
Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe-,spesial-, og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser og kan ikke returneres.

3. LEVERINGSTID, FORSENDELSE
Leveringstid angis i ordrebekreftelse avhengig av produkttype som er bestilt. Skaffevarer og unike kundevarer må påregnes lengre leveringstid.

4. FORSENDELSE/TRANSPORT
ITO Intern Transport AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 100.- eks. mva.

5. TRANSPORTSKADE – MANKO
Varemottaker må selv påse at vareemballasjen og produktet ikke er skadet og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Varemottaker må anføre skade og eventuelle mangler på pakkseddel / fraktbrev før kvittering for mottagelse. I motsatt fall vil ITO Intern Transport AS fraskrive seg ansvar for skade.

6. BETALING OG FAKTURERING
ITO Intern Transport AS sine generelle betalingsbetingelser er netto ved levering. Firmakunder kan innvilges kreditt etter kredittvurdering. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver gjeldende sats. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på ITO Intern Transport AS sitt lager. De generelle betalingsbetingelser kan fravikes i ethvert tilfelle hvor ITO Intern Transport AS ikke betrakter kunden som kredittverdig. Kortbelastning vil foretas når varen er sendt fra vårt lager. Man må minimum være 18 år for å handle hos ITO Intern Transport AS. ITO Intern Transport AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom nettsiden. Refundering av penger grunnet f. eks. feillevering, feil antall eller annet vil bli gjennomført senest 14 dager etter at varen feil er oppdaget eller varene er sendt i retur. Kunden er ansvarlig om å melde fra og fylle ut returskjemaet og få aksept på retur før varene sendes tilbake til ITO Intern Transport AS.

7. SALGSPANT
ITO Intern Transport AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22.

8. VARENS ANVENDELSE
Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse.

9. ANSVAR
ITO Intern Transport AS ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 5 % av de forsinkede varers verdi. ITO Intern Transport AS ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. ITO Intern Transport AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

10. REKLAMASJON OG RETUR
Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest innen 5 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhånds godkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av ITO Intern Transport AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt med Selger. Selger kan nekte retur på fritt grunnlag. Dersom retur aksepteres av Selger, må det påregnes minimum 30% returgebyr. Fraktkostnader knyttet til akseptert retur vil bli belastet Kjøper.
Skaffe og bestillingsvarer tas ikke i retur.

11. BEHANDLING AV KUNDEDATA
Kundedata vil ikke bli solgt eller delt med en tredjepart og de vil bli lagret i henhold til norsk lov.

12. FORCE MAJEURE
Force majeure foreligger når ITO Intern Transport AS levering hindres av omstendigheter utenfor ITO Intern Transport AS kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. ITO Intern Transport AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

13. TVISTEMÅL
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Oslo byrett.