Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Pakkemaskiner for pakking av matvarer i forbrukerforpakning – PallPack

Pakkemaskiner for pakking i forbrukerforpakning. bilde

Pakkemaskiner er ikke nødvendigvis store og integrerte løsninger, de kan også være frittstående maskiner for mindre volumer eller vakumpakking av mat.