Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Historie

Ledende industriløsninger fra en norsk aktør.

Se våre ansatte
ITO PallPacks historie strekker seg tilbake til 1959, da Harald Hagen etablerte selskapet Intern Transport AS. De første årene var ITO en betydelig leverandør av blant annet løftebord, taljer og lignende utstyr, men i takt med at industrien ble mer automatisert, bygget det familieeide selskapet seg opp som en ledende leverandør av transportlinjer. På 1970-tallet hadde den norske radioprodusenten Tandberg eksempelvis produksjonsanlegg fra ITO Intern Transport ved samtlige fem norske radiofabrikker.
På 1990-tallet ble produksjonen flyttet til Tyristrand, og inn mot tusenårsskiftet overtok ITO robotintegratøren Multicraft og strekkfilmmaskinprodusenten Pall-Pack. De senere årene har søsterselskapene ITO og PallPack hatt sterk vekst, bygget spisskompetanse på automatisering og inngått samarbeidsavtaler med ledende produsenter. I 2016 ble det svenske selskapet Gorvak AB overtatt. I dag drives ITO Intern Transport AS og ITO PallPack AS av andre og tredje generasjon eiere, med en visjon om å alltid levere den beste løsningen for industrien.
ITO-grunnlegger Harald Hagen (t.h.) besøker Tandberg radiofabrikk i 1972. Vebjørn Tandberg til venstre.