Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

ITO_NLP03

Norsk Lastbærer Pool på Langhus har automatisert hele produksjonen, fra innkommende lastbærere til ferdig leveranse. ITO har vært sentral i prosessen, og Egil Bremnes fra NLP deler erfaringene.