Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Medlem av Grønt Punkt

ITO PallPack er medlem av Grønt Punkt Norge, og på den måten bidrar vi til at emballasjen vi leverer, går inn i et bærekraftig kretsløp.

Av: ITO marked 4 mars 2024 Nyheter

Bidrar til gjenvinning og resirkulering

Grønt Punkt er et non-profit selskap som eies av returselskapene for emballasje. Medlemsbedriftene betaler et vederlag for emballasjen de leverer til markedet, og disse pengene brukes i sin helhet til å finansiere retursystemet og sikre høy grad av gjenvinning og resirkulering. For vår del er det i hovedsak plastemballasje (strekkfilm) i forbindelse med emballering vi leverer. Returordningene skiller mellom emballasje fra husholdninger og fra næringslivet, og det er i den siste kategorien våre leveranser benyttes. Private aktører sørger for innsamlingen, som finansieres gjennom returordningene, som vi altså er en del av.

I Norge har vi gode systemer for innsamling og resirkulering av plast og annen emballasje. Gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge bidrar vi til at plasten vi leverer til kundene våre, går inn i et bærekraftig kretsløp.

Hvis du ønsker å levere plast til lokale innsamlingsselskaper, finner du her en lenke til steder du kan levere, over hele landet.

Medlemsbevis i Grønt Punkt for ITO PallPack AS.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere