Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Legemidler over flere etasjer hos Tamro

Mange kan kjenne seg igjen i at det ikke er så effektivt å transportere varer med heis mellom etasjer. En skreddersydd spiralheis kan løse problemet enkelt, det har blant annet legemiddelselskapet Tamro erfart.

Av: ITO marked 5 mai 2021 Transportører

Legemiddelprodusenten Tamro i svenske Umeå har varelageret på en mesanin, og var tidligere avhengig av en heisløsning for å transportere kundeordrer ned til hovedetasjen. Det var en tungvint løsning som verken ga ønsket effektivitet eller fleksibilitet, derfor var de på utkikk etter en bedre løsning. Det fikk de, i form av en spiralheis og transportbane tilpasset og installert av vårt svenske søsterselskap PallPack AB.

– Ordrene våre kommer fra apotek og sykehus, medarbeiderne våre plukker dem på lageret på mesaninen og legger de i en plastkasse for hver ordre, forteller Michael Danielsson, prosjektleder i bedriften. Tidligere plasserte medarbeiderne kassene på en pall, reiste selv med pallen ned i heisen, og plasserte deretter hver kasse manuelt på transportbanen. Prosjektlederen forteller at det var ganske tungvint og kostnadskrevende sammenlignet med den nye løsningen, der hver kasse automatisk transporteres ned med spiralheisen og ut på banen til sortering og levering.

– Effektivitet er den ene delen, men en ekstragevinst er at medarbeiderne nå slipper alle de tunge løftene med kassene. Dermed blir det gevinst både i effektivitet og i arbeidsmiljø, legger han fornøyd til.

Ofte er det enkle investeringer som skal til for å effektivisere et gammelt arbeidsmønster. Hos Tamro i svenske Umeå fikk spiralheisen fart på vareflyten ned fra mesaninen og ut til ekspedering.

Hos ITO PallPack er dette en situasjon vi kjenner oss godt igjen i, og det tror vi mange av kundene våre også gjør. Med høye arealkostnader kan det være lønnsomt å utnytte takhøyden i lokalene, for eksempel ved å bygge en mesanin i eksisterende lokaler fremfor å flytte eller utvide. Varetransport ned fra mesanin eller mellom etasjer, er en utfordring vi har stått overfor mange ganger, og faktisk undret oss over at ikke flere tar i bruk spiralheis. Der benytter vi teknologi fra ledende produsenter, eksempelvis spiralheiser fra Carryline, det gir både driftssikre og overkommelige investeringer. Spiralheisen kan tilpasses 100 prosent til de eksisterende lokalene og sikre god vareflyt, også i eldre industribygninger med tykke murvegger og løsninger som var tilpasset andre arbeidsmetoder og produkter enn i dag.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere