Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Pakkelinje for netthandel

Helhetlige løsninger for internlogistikk i netthandelsbedrifter som ønsker maksimal konkurransekraft.

Helhetlige løsninger som øker lønnsomheten

  • Optimal vareflyt

    Effektiv vareflyt har avgjørende betydning for suksess med netthandel.

  • Høy automatiseringsgrad

    Automatisert varehåndtering fra mottak til leveranse.

  • Helhetlig ansvar

    PallPack tar ansvaret for hele løsningen.

Volumene avgjør suksessen

Høyere automatiseringsgrad betyr at volumene kan økes uten at kostnadene øker tilsvarende. Effektiv vareflyt er en avgjørende suksessfaktor for netthandel. PallPack leverer ledende løsninger for netthandelsbedrifter.

Pakkelinjer for netthandel

Automatisk pakkelinje integrert med automatisk plukklager, som AutoStore, gir effektiv vareflyt og høy leveringspresisjon. PallPack leverer komplette pakkeløsninger for netthandelsbedrifter.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere