Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

Ett tusen, to tusen, tre tusen…8000!

Hva er det med PallPack 8000, som gjør at den bare går og går? Det er det mange gode grunner til, og 7 av dem får du her.

Av: ITO marked 22 mai 2024 Strekkfilm
Det mangler ikke på teknologi i den helautomatiske strekkfilmmaskinen PallPack 8000, og alt må fungere og samspille før maskinen leveres til kunde.

Ett tusen, to tusen, tre tusen… 8000!
Egentlig holder det ikke med 7 gode grunner, for det er mye mer også. Kunder kjøper ikke bare en maskin, de kjøper også trygghet og tillit. ikke minst kjøper de levetid, totalkostnader og sikkerhet for at eget gods kommer frem. Faktisk har vi kunder som har kjørt PallPack 8000 i godt over 20 år, muliggjort gjennom gode vedlikeholdsrutiner og nært samarbeid med oss.

Så dette kunne blitt en lang tekst og mange gode grunner, men årsak 1000 til 7000 er sentrale i suksesshistorien til 8000, og viktige bidrag til at den trolig er Skandinavias mest solgte strekkfilmmaskin. Det er sjelden den får de største overskriftene, for den har verken kunstig intelligens, fancy brukergrensesnitt eller fartsfylte operasjoner. Faktisk utmerker den seg ikke på andre måter enn at den alltid utfører det du forventer, nemlig å emballere pallene med plast på samme måte hele tiden. Uten at du trenger å tenke på det.

1000) Vi bygger den selv
Om det betyr noe? Gjett! Det betyr at vi har konstruert den selv, i en utforming som både er bunnsolid i driften og optimal med tanke på det den skal utføre. Det betyr også at vi selv stiller kravene til alle innkjøpte råvarer og komponenter, fra stål til hjullagre og motorer. Og at vi har eget reservedelslager på Tyristrand, og gjerne et minireservedelslager ute hos kunden. Videre betyr det at vi testkjører alt på en skikkelig måte, gjerne med kundens paller, og at vi enkelt kan legge til nye funksjoner når du trenger det. Som ilegging av toppark eller høydekontroll på pallene. Og at vi har all kompetansen i egne rekker og er uavhengig av eksterne aktører.

2000) Strekkfilmaggregatet
Strekkfilmen skal strammes rundt pallen i flere runder slik at godset på pallen blir godt og sikkert emballert; det er strekkfilming i et nøtteskall. Hos PallPack 8000 gjøres dette på en måte som krever minimalt med bevegelige armer og unødvendig belastning. Selve aggregatet er bygget av bunnsolide komponenter, der vi gjennom årelang erfaring med maskinen har forbedret de mest utsatte komponentene.

3000) Filmforbruket
Strekkfilm er en ikke ubetydelig kostnad for selskaper med mye varetransport, og også fra et miljøperspektiv er det ønskelig å minimalisere volumene av strekkfilm. Dette gjelder selv om plast er en gjenvinnbar ressurs. Med dette strekkfilmaggregatets velprøvde teknologi hjelper vi kunden med å optimalisere forstrekket av plasten og antallet viklinger ut fra kundens gods og krav til emballering. Dermed oppnår vi optimal balanse mellom plastforbruk og soliditet for godset på pallen, enten kunden kjøper plasten av oss eller av andre. Vi hjelper også kundene med å velge rett type strekkfilm.

4000) Kunnskapen
Strekkfilmmaskiner har vært sentralt i vår virksomhet i 30 år. Ved ITO Produksjon på Tyristrand har vi opparbeidet unik kompetanse på dette området, både for helautomatiske strekkfilmmaskiner som PallPack 8000, og for manuelle, semiautomatiske og spesialmaskiner for langgods og annet.

5000) Servicen
Mange av våre servicefolk har også vært med å bygge maskinen, teste den og klargjøre for montasje. Det gir unik kunnskap ved service, både preventivt og ved driftsstans, alltid med god tilgang på reservedeler og kompetanse fra produsent (ja, det er jo oss selv…: )) Og via VPN kan vi feilsøke i forkant av servicebesøket, slik at servicebesøket blir mest mulig effektivt.

6000) Implementeringen
Pallpack 8000 er en helautomatisk strekkfilmmaskin som inngår i en automatisert vareflyt hos kunden. Vi sørger for at maskinens drift og oppgaver integreres i kundens programvare for produksjon, vareflyt, drift og annet, slik at den får riktige instrukser, er synlig i overvåkningsprogramvaren og gjør den jobben den skal.

7000) Den har norsk flagg
Mange fikk seg en vekker under koronapandemien, om hvor sårbar man er når grensene stenges både for mennesker og varer. PallPack 8000 produseres på Tyristrand på Ringerike, av våre egne medarbeidere. Mange kunder setter pris på at produksjonen bidrar til å skape både arbeidsplasser og læreplasser lokalt. Utvilsomt bidrar lokal produksjon til at det er enklere å ha dialog med kunden underveis, det kan like gjerne være detaljer ved maskinen som at leveransen må deles opp i flere komponenter for å kunne transporteres inn via kundens adkomstveier. Ja, og så er det faktisk mange som liker at vi leverer den i den fargen kunden ønsker. Kanskje burde vi levert den i en kombinasjon av rødt, hvitt og blått, men du kan ihvertfall få den i ensfarget blått, grått, grønt eller en annen favorittfarge.

8000) Den neste kan bli din
En ekte PallPack 8000, akkurat slik du vil ha den!

I denne monteringshallen hos ITO Produksjon på Tyristrand er det ferdigstilt flere strekkfilmmaskiner enn noe annet sted i landet. Akkurat her er det siste montering og testkjøring av en ny PallPack 8000 for leveranse til SAFT AB.
Kontrollsjekker alle funksjoner. Alexander går gjennom lista punkt for punkt, aktiverer funksjoner og forsikrer seg om at de utføres slik de skal. I bakgrunnen testmaskinen vår, der vi kan teste ut konkrete kundeforespørsler eller ny teknologi før vi tar den i bruk.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere