Søk direkte på produktnavn, maskiner teknologi eller løsninger du er interessert i.

500 paller med salat – hver dag

500 paller med salatprodukter hver dag i 6 år, det blir ganske mange paller. Da er det avgjørende å ha teknologi som holder mål.

Av: ITO marked 7 juni 2019 Kundeerfaringer
Salaten er dagsfersk mens ITO-løsningene har fungert utmerket gjennom 6 år.

Fersk salat til hele Norge

Sannsynligheten er stor for at salaten du serverer til grillmaten i sommer, er kuttet, pakket og sendt fra Terminal 18 på Lierstranda ved Drammen. Salatprodukter er ferskvare, med strenge krav til produksjonsrutiner, hygiene og sporbarhet – og også til logistikken, helt fra produsent og ut til mottager. Seks dager i uka produserer BAMAs anlegg salatprodukter til forbrukere, storkjøkken, fastfood-kjeder og andre markeder, med høye krav til leveringspresisjon og kvalitet. Grillsesongen er årets høysesong, men også i vinterhalvåret er det full produksjon i to skift. Da importeres mange av råvarene, mens det om sommeren i hovedsak er lokale produsenter som står for råvarene.

Strekkfilmmaskinen er utstyrt med topp-presse og håndterer automatisk alle paller som plasseres på transportbanen. Maskinen har høy kapasitet, og spesielt i sommersesongen går det for fullt.

– Her er det aktivitet døgnet rundt, det er to skift produksjon før et nattskift med nedvasking av anlegget, 6 dager i uka, forteller Jerker Carlquist og Varjit Singh Shergill ved BAMA avdeling salater. Etter seks år med transportører og strekkfilming fra ITO PallPack, har de utelukkende gode erfaringer.

– Investeringene vi gjorde i ITO-teknologi i 2011 har utvilsomt svart til forventningene. 4-500 paller i døgnet forteller sitt, og det er ytterst sjelden det har vært tekniske utfordringer. Og da har vi fått rask bistand fra ITOs serviceavdeling, slik at konsekvensene blir minimale. Det viser at det er lønnsomt å kjøpe teknisk utstyr av høy kvalitet. Gode rutiner for preventiv service spiller selvsagt også positivt inn, sier de to.

Sparte halvannet årsverk

Regnestykket dengang investeringene ble gjort, viste at løsningene sparte inn et og et halvt årsverk. Før 2011 ble strekkfilming håndtert manuelt og det var mye intern transportering av paller med truck. Seks år senere er det ingen som betviler at investeringene i ITO-teknologi har tjent seg inn mange ganger.

– Dette har spart oss for mye manuelt arbeid, og vi har klart oss utmerket uten noen backup til strekkfilmmaskinen. Det forutsetter selvsagt at teknologien er pålitelig og holder det produsentene lover, og det har både palltransportører og PallPack 8000 bevist, sier de to.

BAMA oppnådde store fordeler i varehåndteringen da de installerte palltransportører og strekkfilmmaskin fra ITO PallPack i 2011. Løsningene har tjent seg inn mange ganger siden de ble installert.
Jerker Carlquist og Varjit Singh Shergill er fornøyd med at BAMA valgte ITO-teknologi for seks år siden. – I denne typen produksjon er det ingen rom for forsinkelser, da er vi avhengig av tekniske løsninger med høy driftsstabilitet, sier de.
BAMA har vokst kontinuerlig med salatprodukter de senere årene, og i 2021 flytter hele produksjonen inn i nytt bygg. Effektiv internlogistikk er en viktig del av suksessen.

Vi hjelper deg videre!

Ta kontakt med våre erfarne medarbeidere