Sunnmøre Seafood

  1. Sunnmøre Seafood
  2. Sunnmøre Seafood
  3. Sunnmøre Seafood
  4. Sunnmøre Seafood
  5. Sunnmøre Seafood
  1. Sunnmøre Seafood
  2. Sunnmøre Seafood
  3. Sunnmøre Seafood
  4. Sunnmøre Seafood
  5. Sunnmøre Seafood

Maskin i særklasse – med Sonixs teknologi

– Vi har hatt en eventyrlig utvikling! Fra den spede begynnelsen til vi i år passerer 150 millioner kroner i omsetning, har det tatt bare 3 år, og det ser ut til at denne trenden bare fortsetter. Derfor er det virkelig spennende å være med i denne prosessen. I samarbeid med Pall-Pack AS har vi nå økt kapasiteten i pakke-linjen med nærmere 20%, samtidig som vi opplever en helt annen maskinstabilitet enn tidligere.

Video

Case Story i PDF-format

Referansens hjemmeside

Levert produkt: Mosca stroppemaskin