Sørlandschips

  1. Sørlandschips
  2. Sørlandschips
  3. Sørlandschips
  4. Sørlandschips
  5. Sørlandschips
  1. Sørlandschips
  2. Sørlandschips
  3. Sørlandschips
  4. Sørlandschips
  5. Sørlandschips

Norges minste, men mest automatiserte chipsfabrikk

Vi er veldig godt fornøyd med den løsningen vi har kommet frem til i samarbeide med ITO Intern Transport AS. Vi hadde utfordringer både med kapasitet og med innhold i jobben, og nå synes vi at begge disse utfordringene er løst på en meget tilfredsstillende måte.

Video

Case Story i PDF-format

Referansens hjemmeside

Levert produkt: Palletering