Norway Pelagic

 1. Norway Pelagic
 2. Norway Pelagic
 3. Norway Pelagic
 4. Norway Pelagic
 5. Norway Pelagic
 6. Norway Pelagic
 1. Norway Pelagic
 2. Norway Pelagic
 3. Norway Pelagic
 4. Norway Pelagic
 5. Norway Pelagic
 6. Norway Pelagic

Stabilitet er viktigst

– For oss er det klart at stabiliteten er det aller viktigste. Dersom vi får stopp i produksjonen, har det store konsekvenser. Derfor må vi sikre oss at vi har utstyr som gjør at vi hele tiden kan være trygge på at produksjonen flyter slik den skal. Med to nye maskiner fra Norske PALL-PACK AS har Norway Pelagic AS oppnådd høyeste driftssikkerhet både i produksjonen og på ferdigvarelageret sitt.

Video

Case Story i PDF-format

Referansens hjemmeside

Levert produkt: Pall-Pack strekkfilmmaskin