Nortura Hærland

 1. Nortura Hærland
 2. Nortura Hærland
 3. Nortura Hærland
 4. Nortura Hærland
 5. Nortura Hærland
 6. Strekkfilmmaskin
 7. Nortura Hærland
 8. Nortura Hærland
 9. Nortura Hærland
 1. Nortura Hærland
 2. Nortura Hærland
 3. Nortura Hærland
 4. Nortura Hærland
 5. Nortura Hærland
 6. Strekkfilmmaskin
 7. Nortura Hærland
 8. Nortura Hærland
 9. Nortura Hærland

Kylling pakket raskt

-Vi har ikke mindre enn 3 stk. Pall-Pack 8000 fra tidligere, så når vi skulle ha en fjerde maskin, var det ganske naturlig for oss å se på samme leverandør. Siden vi kjenner dem fra tidligere, blir det lett til at man ser dem som det naturlige valget.

Video

Case Story i PDF-format

Referansens hjemmeside

Levert produkt: Pall-Pack strekkfilmmaskin