Joh. Johansson Kaffe AS

 1. Joh. Johansson Kaffe AS
 2. Joh. Johansson Kaffe AS
 3. Joh. Johansson Kaffe AS
 4. Joh. Johansson Kaffe AS
 5. Joh. Johansson Kaffe AS
 6. Joh. Johansson Kaffe AS
 7. Joh. Johansson Kaffe AS
 8. Joh. Johansson Kaffe AS
 1. Joh. Johansson Kaffe AS
 2. Joh. Johansson Kaffe AS
 3. Joh. Johansson Kaffe AS
 4. Joh. Johansson Kaffe AS
 5. Joh. Johansson Kaffe AS
 6. Joh. Johansson Kaffe AS
 7. Joh. Johansson Kaffe AS
 8. Joh. Johansson Kaffe AS

Ny hverdag for Joh. Johansson Kaffe AS med robotisert lasting av kaffe

Det er blitt mindre tungt og kjedelig arbeide, rett og slett. Vi har vært igjennom en lang og omfattende utvelgelsesprosess, men til slutt var det bare en leverandør som sto igjen – og ITO Intern Transport AS har levert etter forutsetningene.

Video

Case Story i PDF-format

Referansens hjemmeside

Levert produkt: Palletering