Coop Kaffe

 1. Coop Kaffe
 2. Coop Kaffe
 3. Coop Kaffe
 4. Coop Kaffe
 5. Coop Kaffe
 6. Coop Kaffe
 1. Coop Kaffe
 2. Coop Kaffe
 3. Coop Kaffe
 4. Coop Kaffe
 5. Coop Kaffe
 6. Coop Kaffe

Rask robotpalletering

-Arbeidet som ble utført var både tungt og manuelt, og installasjonen medfører at vi har fjernet dette. I tillegg jobber vi nok en del mer rasjonelt en før, og har gevinst også på dette.

Video

Case Story i PDF-format

Referansens hjemmeside

Levert produkt: Palletering