Nytt anlegg for palletering hos Ringnes

Ringnes er landets største produsent av drikkevarer. Selskapets nye palleteringsanlegg for varer på displaypall har gitt gevinst fra første dag.

Økende volum av varer på display-pall
Ringnes er en del av Carlsberg Group, med årlig leveranse av rundt 400 millioner liter drikke til tørste nordmenn. Produksjonsanlegget på Gjelleråsen i Nittedal kommune er selskapets største produksjonsanlegg i Norge, med 650 ansatte og tappekapasitet tilsvarende en fjerdedel av landets totale drikkevolum. Hans Martin Sandbråten, Head of Manual Warehouse i Ringnes Supply Company, forteller at de ønsket å automatisere palleteringsprosessen av varer på displaypall, fortrinnsvis med gjenbruk av enkeltkomponenter fra en tidligere pakkelinje.

– Den tidligere prosessen med å løfte displaypall-varer over på vanlige Euro-paller for deretter å vikle disse med strekkfilm, besto av en rekke manuelle operasjoner. Ønsket vårt var en automatisert palleteringslinje som besørget hele prosessen. Siden vi allerede hadde en Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskin som vi ønsket å benytte videre, var det naturlig å ta kontakt med Pall-Pack for å høre om de kunne utvikle, tilpasse og levere en ny palleteringslinje, forteller Hans Martin Sandbråten.

ringnes_highres_3955_1024

Skreddersydd palleteringslinje
Pall-Pack designet og installerte en palleteringslinje med strekkfilmmaskin, vertikalløfter, pallmagasin, transfervogn og transportbaner. Prosessen fungerer slik at displaypallen eller halvpallen føres frem til strekkfilmmaskinen hvor den vikles. Antall halvpaller eller 1/3-paller som får plass på en helpall samles opp, deretter transporteres de frem til og heves av vertikalløfteren. En transfervogn henter en tom EURO-pall i pallmagasinet og plasserer denne under vertikalløfteren, som senker varene ned på pallen. Til sist transporteres pallen med varer ut til henting med truck. I fremtiden ser Ringnes for seg at linjen kan forlenges med automatisk transport ut til et høytlager.

Full drift fra første driftsdag
Hos Ringnes forteller de om en løsning som har levd opp til forventningene fra første driftsdag. – Alt har fungert som forutsatt og vi har knapt hatt servicebehov etter installasjonen. Det ble montert nye styringsenheter i de komponentene vi ønsket å gjenbruke, og kombinasjonen av nye og brukte enheter har fungert helt utmerket. Resultatet er at vi i dag har en helautomatisk palleteringslinje som er dimensjonert for vekst. Valget av leverandør var enkelt, for Pall-Pack møtte oss med gode skisser og konstruktive planer fra første møte. Samtidig opplevde vi at de hadde god erfaring med tilsvarende anlegg og at de forsto behovene våre med en gang. Denne løsningen sparer oss for manuelle operasjoner og bidrar til bedre bruk av menneskene her, oppsummerer Hans Martin Sandbråten.

ringnes_highres_4032_1024

Godt og konstruktivt samarbeid
Axel Hagen, salgssjef i Pall-Pack, er godt fornøyd med at Pall-Pack fikk anledning til å løse palleteringsutfordringen hos landets største drikkevarekonsern. – Ringnes hadde en profesjonell tilnærming og var helt konkrete i sine behov, og dialogen var konstruktiv og god fra første møte. De brukte komponentene ble overhalt ved vårt produksjonsanlegg på Tyristrand, før linjen ble montert og driftssatt på Gjelleråsen i februar 2016. Hvis behovene endrer seg eller de ønsker en forlengelse av linjen, bidrar vi gjerne med tilpasninger og nye løsninger, sier Axel Hagen.

ringnes_highres_4061_1024

 

Postet i: