Automatisert palletering hos Optimera

  1. ito_optimera_5249_1024

Effektivisering og automatisering av varehåndteringen står høyt på prioriteringslista hos landets ledende byggevareaktør. Med nytt anlegg for automatisk pallevikling og integrert pallheis, har Optimera effektivisert sin håndtering av utgående småvarer.

Strekkfilm og palleheis

Fra Optimeras sentrallager i Kristiansand forsynes butikker i hele Norge med verktøy, maling, byggevarer og andre produkter. Sommeren 2016 fikk de installert nytt palleteringsanlegg for varer fra sitt plukklager for småvarer, med daglig plukk og ekspedering av rundt 80 paller. Anlegget er levert av ITO og består av pallmottak, automatisk strekkfilmmaskin, motoriserte transportbaner, etikettering og automatisk palleheis ned til første etasje, der pallene ekspederes videre til bil. Tidligere ble det benyttet en halvautomatisk strekkfilmmaskin og manuell heis. Avdelingsleder Aslak Sorthe forteller at effektivisering av palletering og interntransport var utgangspunktet for investeringen i det automatiserte palleteringsanlegget.

– Det var en prosess som tidligere krevde en del manuell jobb, derfor var det en åpenbar effektiviseringsgevinst som vi ønsket å utnytte. Den nye palleteringslinjen bidrar til at medarbeiderne kan plukke flere linjer/ordre og håndtere flere forsendelser enn tidligere, og det kommer både oss og kundene våre til gode. Det er mange ulike småvarer på hver pall, derfor er det praktisk med manuell stabling på pall for å sikre god stabilitet og en trygg forsendelse. Når pallen er ferdig pakket, frakter medarbeideren den til pallmottaket, velger riktig kunde og trykker på startknappen. Derfra håndterer det nye anlegget strekkfilming, etikettering og heistransport automatisk, forteller avdelingsleder Aslak Sorthe (bildet under).

ito_optimera_5266_1024

 

Dimensjonert for vekst

Hos Optimera pakkes og sendes rundt 2500 paller med varer hver uke, hvorav rundt 20 prosent kommer fra det manuelle småvarelageret. Den nye palleteringslinjen er dimensjonert for opptil 40 paller i timen, men vanligvis er volumene betydelig lavere enn dette. Vanligvis er fem medarbeidere i sving med vareplukking etter ordreliste fra hyllelager, hvoretter de fyller varene på paller for hver ordre. De fylte pallene varierer derfor sterkt i både vekt, høyde og antall varer. Anlegget består av motorisert, lamellbasert transportbånd, en Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskin som automatisk avleser pallehøyde før vikling inkludert toppark. Videre med en integrert etikettskriver med arm for etikettpåføring, samt en automatisk palleheis skreddersydd for lokalene. Hvordan er erfaringene etter noen måneders bruk?

Valgte den beste totalpakken

Enkelte innkjøringsproblemer vil det alltid være, men i hovedsak er erfaringene positive. Vi har også et mål om bedre tilpasning av forstrekk og optimalisering av typen strekkfilm vi benytter. Byggevarebransjen er en bransje med hard konkurranse, der effektiv logistikk er en av flere suksessfaktorer. Varene skal frem til butikken på en sikker og effektiv måte, og Optimera ønsker en høy automatiseringsgrad der det er mulig. Når vi valgte å satse på ITO som leverandør av denne løsningen, var det fordi totalpakken med pris, teknisk løsning og oppfølging var den beste. Dessuten ser vi det som en fordel at løsningen produseres i Norge, med tanke på oppfølging, service, reservedeler og andre forhold, avslutter Aslak Sorthe, avdelingsleder ved Optimera Rige i Kristiansand.

ito_optimera_5227_1024

Småvarer plukkes og pakkes manuelt på pall før pallen sendes inn i palleteringslinja med Pall-Pack 8000 og heis ned til etasjen under.

Småvarer plukkes og pakkes manuelt på pall før pallen sendes inn i palleteringslinja med Pall-Pack 8000 og heis ned til etasjen under.

ito_optimera_5284_1024

Hver uke ekspederes rundt 2500 paller med varer fra sentrallageret i Kristiansand. Rundt 20 prosent av disse palleteres i den automatiske Pall-Pack-linjen med heis.